Indikacija za hipertenziju carskim rezom, Eklampsija i druga hitna hipertenzivna stanja

Carski rez
U

Carski rez Carski rez treba učiniti kada je to za majku ili fetus sigurnije od vaginalnog poroda. Oko 5 do 25 posto poroda završava carskim rezom, ovisno o bolnici i populaciji koju se opslužuje.

indikacija za hipertenziju carskim rezom

Najčešće specifične indikacije za carski rez su prethodni carski rez, produljeni porod, fetalna distocija osobito položaj zatkomi zabrinjavajuća srčana akcija fetusa kod koje je potreban hitni porod. Sigurnost carskog reza je manja nego kod vaginalnog poroda, uz nekoliko puta veći pobol i pomor.

indikacija za hipertenziju carskim rezom

Naime studija provedena u Francuskoj pokazala je da je rizik od smrti rodilje pri porodu 3,6 puta veći kod poroda carskim rezom nego kod vaginalnog poroda. Učestalost poroda carskim rezom veća je kod starijih majki.

Tako je zastupljenost poroda carskim rezom u američkih prvorotkinja starijih od 45 godina 50 posto, a u prvorotkinja u dobi od 40 do 44 godina je 40 posto. Žene koje su rodile prvo dijete carskim rezom imaju prilikom drugog poroda češće komplikacije povezane s placentom posteljicom.

indikacija za hipertenziju carskim rezom

Mnogi carski rezovi izvode se u žena s prethodnim carskim rezovima jer kod njih vaginalni porod povećava opasnost od rupture maternice, no valja istaknuti da opasnost od rupture maternice kod vaginalnog poroda iznosi samo oko 1 posto opasnost je veća u žena koje su imale višestruke carske rezove ili okomiti rez. Vaginalni porod uspješan je u skoro 75 posto žena koje su prije imale jedan carski rez niskim poprečnim rezom maternice.

Carski rez maternice može biti klasičan ili u području donjeg segmenta.

indikacija za hipertenziju carskim rezom

Klasični rez izvodi se uzduž prednje stijenke maternice, sve do fundusa. Ovaj rez dovodi do manjeg gubitka krvi nego rez u donjem segemntu i obično se izvodi kada postoji placenta previa, poprečni položaj fetusa ili kada je donji uterini segment slabo razvijen.

indikacija za hipertenziju carskim rezom

Rez u donjem segmentu izvodi se poprečno ili uzdužno u stanjenom, donjem dijelu tijela maternice, ispod mokraćnog mjehura. Uzdužni rez u donjem segementu izvodi se samo kod određenih abnormalnih položaja i kod izrazito krupnih fetusa. U takvim slučajevima, poprečni rez se može proširiti lateralno indikacija za hipertenziju carskim rezom uterinim arterijama, izazivajući ponekad obilni gubitak krvi.

indikacija za hipertenziju carskim rezom

Zadnja izmjena:

Možda se pitate