Plastične mišićna hipertenzija

Kronična venska insuficijencija i postflebitički sindrom

plastične mišićna hipertenzija

Renovaskularna hipertenzija je sekundarna hipertenzija izazvana okluzionom bolešću glavnih renalnih hipertenzija u tablici ili njihovih grana. Ređi uzroci su aortoarteritis, traumatska aneurizma, mane u razvoju bubrežne arterije, kompresija ciste, tumora ili hematoma, embolije ili tromboze renalne arterije. Klinička slika Bolesnici koji imaju renovaskularnu hipertenziju u plastične mišićna hipertenzija sa bolesnicima sa esencijalnom hipertenzijom imaju kraće trajanje hipertenzije, oskudniju porodičnu anamnezu i težu retinopatiju.

Kliničke karakteristike koje odvajaju pacijente sa renovaskularnom plastične mišićna hipertenzija jesu: teška hipertenzija — dijastolni krvni pritisak veći od mmHg; neočekivana hipertenzija — javlja se pre puberteta ili posle pedesete godine života ili koja je kratkog trajanja sa brzom progresijom od blage do teške; kardiovaskularna bolest — bolest koronarnih arterija, infarkt miokardamoždani udar ili bolest perifernih krvnih sudova; rezistentna hipertenzija — neosetljiva na standardnu terapiju i šum u gornjem abdomenu.

plastične mišićna hipertenzija

Dijagnoza Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, laboratorijskih nalaza, objektivnog pregleda, intravenske urografije, radiorenograma, angiografije, renalne arteriografije. Lečenje Konzervativno lečenje podrazumeva patogenetsku terapiju osnovnog oboljenja ateroskleroza, aortoarteritis i dr i lečenje hipertenzivnog sindroma antihipertenzivi.

Kada je operacija moguća i kada se može izvesti, obavezno je treba uraditi, naročito kod mlađih bolesnika perkutana transluminalna angioplastika, rekonstruktivna operacija.

plastične mišićna hipertenzija

Možda se pitate