Holter tlaka kmat

holter tlaka kmat

Kontinuirano mjerenje krvnog tlaka KMATnaziva se još i Holter krvnog tlaka, metoda je satnog kontinuiranog mjerenja krvnog tlaka, posebno prilagođenim uređajem koji je programiran tako da tijekom dana mjeri krvni tlak svakih pola sata, a tijekom noći svaki sat.

holter tlaka kmat

Istovremeno se mjeri i srčani ritam. Uređaj je malen ovratnik hipertenzija omogućava nesmetane aktivnosti i spavanje.

Holter EKG – Affidea Praha

Kako funkcionira KMAT? Prilikom mjerenja, pacijent ispunjava dnevnik aktivnosti. Pretragom se bilježe prosječne dnevne i prosječne noćne vrijednosti krvnog tlaka, maksimalne dnevne i noćne vrijednosti, a posebno se prati i kretanje krvnog tlaka tijekom noći i u ranim jutarnjim satima, zbog određene korelacije s akutnim kardio i cerebrovaskularnim incidentima.

holter tlaka kmat

Mjerenjem krvnog tlaka u pravilnim intervalima 24 sata liječnik dobije jasnu sliku kretanja krvnog tlaka, na temelju čega se procjenjuje da li je potrebno liječenje, odnosno da li je postojeće liječenje zadovoljavajuće ili je potrebna modifikacija terapije. Tijekom pretrage važno je da se obavljaju svakodnevne aktivnosti koje bi se i inače obavljale, a potrebno je izbjegavati holter tlaka kmat i tuširanje.

U vrijeme samog mjerenja krvnog tlaka napuhavanje manšetebitno je prestati s tjelesnom aktivnosti, sjesti, prestati raditi s rukom.

holter tlaka kmat

Možda se pitate