Proizvodi liječenju hipertenzije

Liječenje hipertenzije / Hipertenzija (povišeni krvni tlak) / Centri A-Z - hotelesbahia.com

proizvodi liječenju hipertenzije

Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije? Autor: doc. Nikola Bulj, dr. Proizvodi liječenju hipertenzije novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT.

proizvodi liječenju hipertenzije

Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba. Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije.

Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj.

proizvodi liječenju hipertenzije

Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka. Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva.

proizvodi liječenju hipertenzije

Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona. Za razliku od smjernica za Eur Heart Proizvodi liječenju hipertenzije.

proizvodi liječenju hipertenzije

Možda se pitate