S hipertenzijom

Hipertenzija – Wikipedija

s hipertenzijom

U novije vrijeme počele su se preporučivati niže vrijednosti krvnog tlaka kao ciljanog tlaka s hipertenzijom liječenju hipertenzije. Takve preporuke mogle su se čuti od stručnjaka za hipertenziju koji sudjeluju u pisanju smjernica za liječenje.

s hipertenzijom

Međutim, taj pristup nije dokazan. U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirana je literatura kako bi se pronašli svi klinički pokusi u kjima je ispitano jesu li niže ciljane vrijednosti krvnog tlaka bolje nego standardne ciljane vrijednosti krvnog tlaka.

Analizirano je 7 studija u kojima s hipertenzijom sudjelovalo ukupno više s hipertenzijom Korištenje više lijekova za postizanje niže ciljane vrijednosti krvnog tlaka zaista je postiglo umjerena smanjenja krvnog tlaka. Međutim, ta strategija nije produljila preživljenje ili smanjila stopu srčanih udara, moždanih udara ili zatajenje bubrega.

s hipertenzijom

Bilješka o prijevodu: Hrvatski Cochrane Prevela: Livia Puljak Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku.

s hipertenzijom

Možda se pitate