Ja dijagnosticirana je hipertenzija. vezani članci

Krvni tlak

Hipertenzija kod djece često je nedijagnosticirana i neliječena Petra Štefanac, mag.

ja dijagnosticirana je hipertenzija na bijelom premaza hipertenzije

Prema studiji koja je obuhvatila gotovo Djeca koja imaju hipertenziju imaju velike predispozicije za hipertenziju u odrasloj dobi i mnoge faktore rizika za kardiovaskularne bolesti. Zabrinjavajuće je otkriće da samo 1 od 20 djece kojima je dijagnosticirana perzistentna hipertenzija u trajanju duljem od 1 godine ima propisan antihipertenziv, iako smjernice preporučaju uvođenje lijeka ako nije došlo do poboljšanja vrijednosti krvnog tlaka unutar 3—6 mjeseci od dijagnoze.

Istraživači su analizirali zdravstvene podatke 1,2 milijuna pedijatrijskih pacijenata, uključujući demografske podatke, dijagnozu, krvni tlak, visinu i medikacijsku povijest.

U studiju je uključeno Od toga je Istraživači su iz studije izostavili prakse s manje od 50 podobnih pacijenata da bi se osigurao multivarijabilan model. Od djece s hipertenzijom 2.

ja dijagnosticirana je hipertenzija umjerene hipertenzije, lijevog ventrikula

Samo djece od dijagnosticiranih uzimalo je antihipertenzive unutar 12 mjeseci od dijagnoze perzistentne hipertenzije. Dio nedijagnosticiranih slučajeva može se objasniti varijacijama u normalnom krvnom tlaku s obzirom na spol, percentil visine i dob među djecom, a veća je vjerojatnost da će se dijagnosticirati hipertenzija kod pacijenata koji su stariji, viši, teži ili muškog spola te kod onih čija mjerenja su pokazala vrijednost krvnog tlaka u rasponu vrijednosti 2.

ja dijagnosticirana je hipertenzija pokrenuo postupak hipertenziju

Rezultati ove studije ukazuju na veću potrebu evaluacije krvnog tlaka kod pedijatrijskih pacijenata kako ne bi ja dijagnosticirana je hipertenzija bez potrebne dijagnoze i tretmana koji snižene cijene za hipertenziju može smanjiti kardiovaskularni rizik u budućnosti.

Možda se pitate