Kako povećati pritisak u bojleru

kako povećati pritisak u bojleru

Lokacija: Zagreb Postova: 5, Po opisu se vidi da je bilo kamenca.

tablete u prvoj fazi hipertenzije

Lako je moguće da je kamenac po cijevima došao do mješalice. Ako je mješalica jednoručna, u kanalima se taj sitni kamenac nataloži i onemogućava normalan protok vode kroz kanale.

ono što je udario u hipertenziji

Kao su ti kanali dosta uski i malo smeća može predstavljati problem u protoku i regulaciji miješanja tople i hladne vode. Pokušajte otvaranjem i zatvaranjem i vrtnjom ručice osloboditi nakupljeni kamenac da izađe van.

Kako smanjiti pritisak u bojleru

Ako to ne uspije, nema druge nego rastaviti mješalicu i očistiti je. U postu ne spominješ kakav je protok samo tople vode, slab ili dobar?

hipertenzija u americi

Ako je klasična mješalica, tada se smeće može nataložiti u ekscentrima na koje se spaja mješalica. Rastaviti mješalicu od zida i pogledati sa žicom po ekscentrima ima li nataloženog kamenca. I treće mjesto mogućeg problema je začepljen vrh cijevi tople vode od kamenca.

Izvaditi grijač i lupanjem po cijevi pokušati osloboditi cijev — lijevu — od kamenca. Provjeriti spojne cijevi od bojler prema zidu — spoj na instalaciju, da nisu te cijevi zaštopane.

Pad tlaka i gubitak vode u sistemima grijanja Pad tlaka i gubitak vode u sistemima grijanja natrag na "Sistemi grijanja - Savjeti" Ako primjećujete kako tlak u sistemu konstantno pada vrlo je vjerojatno da negdje u sistemu dolazi do gubitka vode. Dugoročno, ova propuštanja mogu uzrokovati ozbiljne štete na podovima i stropovima, zbog čega je važno ukloniti propuštanje što je brže moguće. Zatvoreni sustavi grijanja često će prestati raditi zbog smanjenja pritiska, jer većina modernih bojlera zahtijevaj minimalno 0,5 Bara pritiska kako bi uopće radili.

Skrivećki, skrivećki sem došel nazaj vu selo kako povećati pritisak u bojleru drago, vu hrvatski kraj.

Možda se pitate