Tehnologija hipertenzija liječenje, Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

Liječenje hipertenzije - PLIVAzdravlje

tehnologija hipertenzija liječenje da li pari ako hipertenzija

Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije? Autor: doc.

tehnologija hipertenzija liječenje imam hipertenziju, sam rodila

Nikola Bulj, programa za hipertenziju. Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tehnologija hipertenzija liječenje u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT.

Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba.

Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije.

Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj. Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka.

tehnologija hipertenzija liječenje skupina 2 hipertenzija invalidnost

Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva. Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona.

tehnologija hipertenzija liječenje hipertenzija, srčana frekvencija 50

Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

Možda se pitate