Profesor lang hipertenzije

hipertenzije i koronarne arterijske bolesti

Slobodan Lang, profesor na Školi narodnog zdravlja "Andrija štampar" Medicinskog fakulteta, političar i humanist. Rođen je Doktorirao je i položio specijalizaciju iz socijalne medicine te je bio autor više od stručnih i znanstvenih članaka U više od 40 godina dugoj karijeri, uspješno je obnašao brojne visoke dužnosti i funkcije.

Но они были терпеливы, и он рад был помочь им, ибо их поиски совпадали с его поисками, и они оказались для него первыми товарищами, которых он когда-либо. Никогда в жизни Элвин не мог ожидать, что ему суждено столкнуться с чем-либо столь же необычайным, как этот беззвучный разговор. Трудно было смириться с необходимостью играть в нем не более, чем пассивную роль, ибо он не хотел признаваться даже самому себе, что ум Хилвара в некоторых отношениях далеко превосходит его собственный. Он мог лишь ждать и поражаться, ошеломленный потоком мыслей, ускользающих за profesor lang hipertenzije его постижения. Наконец, Хилвар, очень бледный и напряженный, прервал контакт и обратился к своему другу.

Bio je posebni savjetnik Predsjednika RH za humanitarna pitanja od Nezaobilazni dio Langova životopisa jest njegov humanitarni rad u vrijeme ratova na području bivše Jugoslavije, te sudjelovanje u spašavanja ljudskih života i pomaganja najugroženijima. Bio je suorganizator konvoja Libertas kojim se listopada Bio je inicijator i predvodnik zajedno s Hermanom Vukušićem humanitarnog Bijelog puta pomoći za bolnicu u Novoj Bili u Bosni i Hercegovini.

krvni pritisak definicija

Temelj djelovanja profesora Langa profesor lang hipertenzije je prenošenje znanja, povezivanje profesionalaca u praksi te trajno nastojanje da se stvara 'djelotvorno znanje'. Među ostalima, pokrenuo je Prvi hrvatski kongres preventivne medicine te osnovao Hrvatski časopis za javno zdravstvo, čiji je bio urednik.

Njegovim je radom grad Zagreb došao na čelno mjesto svjetskog pokreta Zdravih Gradova.

hipertenzija je loša stvar ili ne

Lang je bio inicijator osnivanja mostarskog medicinskog fakulteta.

Možda se pitate