Liječenje hipertenzije u japanu

liječenje hipertenzije u japanu

Prikrivena hipertenzija povezana s kognitivnim propadanjem Prikrivena hipertenzija povezana s kognitivnim propadanjem Smatra se da ambulantno mjerenje krvnog tlaka može pomoći u otkrivanju prikrivenog rizika od kognitivnog propadanja.

liječenje hipertenzije u japanu vegeto vaskularne hipertenzije

Jednako tako, pokazalo se da jednostavni test za procjenu kognitivnih funkcija može pomoći u otkrivanju osoba starije životne dobi koje imaju prikrivenu hipertenziju. Inače, za prikrivenu hipertenziju ili izoliranu izvanambulantnu hipertenziju, karakteristično je da se opetovanim mjerenjem krvnog tlaka u liječničkoj ordinaciji dobivaju normalne vrijednosti arterijskog tlaka, dok mjerenja krvnog tlaka izvan liječničke ordinacije i satno kontinuirano automatsko mjerenje arterijskog tlaka KMAT pokazuju da se radi o povišenom arterijskom tlaku.

liječenje hipertenzije u japanu atropin hipertenzije

Kontinuirano satno mjerenje arterijskog tlaka KMAT je neinvazivna metoda za automatsko praćenje arterijskog tlaka tijekom 24 sata ili duže, koristeći većinom oscilometrijske uređaje koji daju informaciju o prosječnom satnom arterijskom tlaku i o prosječnim vrijednostima za vrijeme određenih perioda dana i noći.

Možda se pitate