Kbs s hipertenzijom icd kod

sibirski zdravlje lijekovi za hipertenziju

Osnovnu školu i Matematičku gimnaziju završila sam u Zagrebu. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala sam Nakon pripravničkog staža u KB Sestre milosrdnice položila sam stručni ispit Od bila sam znanstveni novak na Klinici za internu medicinu KB Sestre milosrdnice, pod vodstvom prof.

Nove smjernice za dijagnostiku i liječenje zatajivanja srca

Specijalizirala sam internu medicinu u KB «Sestre milosrdnice» u Zagrebu 3. Položila specijalistički ispit iz interne medicine, te od tada radim kao  specijalist internist u Klinici za internu medicinu KB «Sestre milosrdnice», na Zavodu za kardiovaskularne bolesti.

U svibnju i lipnju Nakon toga  tri puta boravila sam na stručnoj edukaciji iz elektrostimulacije srca u Švicarskoj.

hipertenzija koja ne može biti

Sudjelovala sam na više domaćih i stranih znanstvenih i stručnih skupova. Izabrana sam u znanstveno —nastavno zvanje docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za internu medicinu u listopadu Koautor u sam 21 publiciranom znanstvenom i stručnom radu, od čega je 11 radova objavljeno u časopisima zastupljenim u CC.

Održala sam niz predavanja na domaćim i stranim stručnim skupovima. Članica sam Hrvatskog liječničkog zbora, članica i dopredsjednica Hrvatskog kardiološkog društva odčlanica Europskog kardiološkog društva.

prvi pre-medicinska pomoć za hipertenziju

Uža područja interesa su mi ehokardiografija i elektrostimulacija srca. Zamjenica pročelnika Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sam od Udana sam, majka dvojice sinova, starih 25 i 23 godine.

za liječenje hipertenzije u kazanu

Možda se pitate