Hipertenzija kodiranje, Obilježavanje Svjetskog dana hipertenzije

hipertenzija kodiranje

Polimorfizmi; hipertenzija; asocijacija; kandidat-geni; Hrvatska Hipertenzije kontrast hipertenzije hypertension; association; candidate-genes; Croatia Sažetak U ovom istraživanju provedena je asocijacijska studija s ciljem utvrđivanja povezanosti šest polimorfizama unutar tri gena koji kodiraju za osnovne komponente renin-angiotenzin sustava RAS s pojavom hipertenzije u populaciji Republike Hrvatske.

hipertenzija kodiranje edematozni hipertenzija

Od tri izučavana gena jedino se za gen koji kodira za angiotenzin-pretvarajući enzim ACE mogla utvrditi povezanost hipertenzija kodiranje hipertenzijom. Utvrđeno je da su izučavani polimorfizmi po dva polimorfizma unutar svakog gena u neravnoteži vezanosti gena unutar svakog od tri spomenuta gena.

hipertenzija kodiranje iz kojih se može hipertenzija

Budući da niti jedan od izučavanih polimorfizama unutar ACE gena nije u kodirajućoj regiji, pretpostavlja se da oni samo pokazuju efekt nekog trećeg, funkcionalnog polimorfizma, koji je također u neravnoteži vezanosti gena s izučavana dva. Rezultati su hipertenzija kodiranje da se utjecaj polimorfizma ACE gena može objasniti recesivnim modelom, tj.

hipertenzija kodiranje morate dobiti nesposobnost za hipertenziju

Povećani utjecaj ACE gena na nastanak hipertenzije utvrđen je nakon ograničavanja uzorka na dobnu skupinu do 35 godina.

Također, pokazano je da je utjecaj ACE gena na nastanak hipertenzije ograničen samo na muškarce, dok je kod žena nađen statistički značajan utjecaj indeksa tjelesne mase.

hipertenzija kodiranje hipertenzija kako ukloniti

Provedena je i analiza međupopulacijske diferencijacije s obzirom na izučavane polimorfizme na temelju učestalosti alela preuzetih iz literature. Međutim, rezultati su pokazali da izučavani polimorfizmi nisu pogodni za analize populacijske diferencijacije.

hipertenzija kodiranje srčani murmurs u hipertenzije

Izvorni jezik.

Možda se pitate