Niži povišena, Hematokrit

niži povišena

niži povišena

Mare 3 min čitanja Retikulocitni niži povišena zrelosti određuje se prema količini RNA koja je veća što su retikulociti nezreliji — rani znak povećanja proizvodnje eritrocita u koštanoj srži Interpretacija nalaza Povišena razina retikulocita ukazuje na povećanu proizvodnju eritrocita Krvarenje: trauma, krvarenje iz probavnog sustava, produljeno i obilno menstrualno krvarenje menoragija Hemoliza: hemolitička anemijahemolitička bolest novorođenčadi Odgovor na terapiju —željezom, vitaminom B12, folnom kiselinom ili eritropoetinom Oporavak koštane srži — nakon presađivanja ili kemoterapije Snižena razina retikulocita ukazuje na smanjenu proizvodnju eritrocita Nedostatak vitamina B12, folne kiseline ili željeza megaloblastična anemija, perniciozna anemija, sideropenična anemija.

Nedostatak eritropoetina potiče proizvodnju eritrocita, a proizvodi ga bubreg : kronično bubrežno zatajenje. Aplastična anemija: koštana srž ne proizvodi dovoljno krvnih stanica.

niži povišena

Terapija zračenjem. Infiltracija koštane srži benignim metaboličke niži povišena, infekcija, sarkoidoza i malignim stanicama leukemija, limfom, metastaze tumora.

niži povišena

Napomene Pušači često imaju povišenu razinu eritrocita i retikulocita zbog nedostatka kisika koju tijelo pokušava nadoknaditi većom proizvodnjom eritrocita. Retikulociti mogu biti povišeni i tijekom prilagodbe na velike visine gdje je koncentracija kisika u zraku manja pa tijelo također pokušava nadoknaditi nedostatak proizvodnjom eritrocita.

Hematokrit

Prilikom prilagodbe na niže nadmorske visine niži povišena mogu biti sniženi. Retikulociti mogu biti povišeni i tijekom trudnoće.

niži povišena

Kada se radi pretraga? Kod evaluacije anemije budući da uzrok može biti uništavanje eritrocita u krvi ili slabija proizvodnja u koštanoj srži. Kod procjene odgovora na terapiju željezom, vitaminom B12 i folnom kiselinom koji će, ako su nedostajali, potaknuti proizvodnju eritrocita.

Prirodni lijek za povišeni kolesterol - a natural cure for high cholesterol

Kod evaluacije oporavka niži povišena srži nakon presađivanja ili kemoterapije. Članak uređen:.

Ova krvna pretraga se čini u rutinskoj obradi krvi, kao dio kompletne krvne slike KKS. Cijena nalaza kompletne krvne slike je 50 kn.

Možda se pitate